19/04/2017
banner 4gviettel

MIMAX4G

3 GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G10

150MB

10.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G20

450MB

20.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G40

1 GB

40.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G70

2 GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G90

3 GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G125

5 GB

125.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G200

10 GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

Các Gói 3G Tiết Kiệm

MIMAX

600MB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

DMAX

1,5GB

100.000đ/30 ngày

Chi tiết

DMAX200

3GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAXSV

2GB

50.000đ/30 ngày

Chi tiết