19/04/2017
banner 4gviettel

5GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G10

150MB

10.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G20

450MB

20.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G40

1 GB

40.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G70

2 GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G90

3 GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G125

8GB

125.000đ/30 ngày

Chi tiết

4G200

15GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

Các Gói 3G Tiết Kiệm

MIMAX70

3GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

5GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX125

8GB

125.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX200

15GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

UMAX300

30GB

300.000đ/30 ngày

Chi tiết

DMAX

1,5GB

120.000đ/30 ngày

Chi tiết

3GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

15GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết