4G Viettel - Trang chủ dịch vụ 4G Viettel Telecom

Gói Cước Khuyến Mãi

V120K

120.000đ
 • DATA: 400p + 1,5GB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

ST90

 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

V90

90.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

B150K

150.000đ
 • DATA: 500p + 1,5GB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

B100K

100.000đ
 • DATA: 500p + 600MB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T50K

50.000đ
 • DATA: 200p + 100SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T80K

80.000đ
 • DATA: 500p + 500SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T70K

70.000đ
 • DATA: 500p + 150SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết