Hỗ trợ khách hàng sử dụng mạng Viettel | 4G Viettel

Home » Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài 9123 lừa đảo có phải là sự thật?

Số tổng đài 9123 thường thấy trong các cú pháp đăng ký dịch vụ của Viettel. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng hoài nghi về số tổng đài này. Liệu rằng có phải tổng đài 9123 lừa đảo và gây ảnh hưởng đến số thuê bao khách hàng đang sử dụng hay không? Trong nội dung …