4G Viettel | Thông tin về dịch vụ 4G Viettel - Trang chủ ViettelTelecom

Trang Chủ / Homepage 1

Các gói cước 3G / 4G Viettel phổ biến

MIMAX90

  • DATA: 7,5GB
  • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

MIMAX70

  • DATA: 4,5GB
  • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

UMAX300

  • DATA: 45GB
  • Hạn: 30 ngày
Chi tiết