19/04/2017
banner 4gviettel

MIMAX70

3GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

5GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX125

8GB

125.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAX200

15GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

UMAX300

30GB

300.000đ/30 ngày

Chi tiết

MIMAXSV

3GB

50.000đ/30 ngày

Chi tiết

Các Gói DCOM 3G

D200

20GB

200.000đ/30 ngày

Chi tiết

D500

48GB

500.000đ/12 tháng

Chi tiết

D30

2,5GB

30.000đ/30 ngày

Chi tiết

D50

3,5GB

35.000đ/30 ngày

Chi tiết

D70

7GB

70.000đ/30 ngày

Chi tiết

D90

10GB

90.000đ/30 ngày

Chi tiết

D120

12GB

120.000đ/30 ngày

Chi tiết

DC300

24GB

300.000đ/6 tháng

Chi tiết

Các Gói Khuyến Mãi