Hỗ trợ khách hàng sử dụng mạng Viettel | 4G Viettel

Trang Chủ / Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ gọi không gián đoạn Viettel – Call Plus Viettel

Điện thoại bạn bị hết tiền nhưng bạn cần gọi thoại gấp, đừng quá lo lắng dịch vụ Gọi không gián đoạn Viettel sẽ giúp bạn thực hiện cuộc gọi dành cho thuê bao trả trước khi thuê bao đang hết tiền trong tài khoản. Dịch vụ gọi không gián đoạn Viettel hay Call Plus Viettel cho …