Hỗ trợ khách hàng sử dụng mạng Viettel | 4G Viettel

Home » Hỗ trợ khách hàng (page 38)

Hỗ trợ khách hàng

Kiểm tra Data còn lại mạng Viettel

Hướng dẫn kiểm tra Data còn lại mạng Viettel nhằm giúp các thuê bao quản lý tốt tài khoản Data tránh trường hợp bị trừ cước phí phát sinh ngoài không mong muốn, đặc biệt  khi sử dụng các gói cước 3G Viettel giới hạn dung lượng tốc độ cao. Với cú pháp nhắn tin …